Електроуслуги

Предлагаме ви пълен набор от елкетроуслуги за вашия бизнес и дом.

  • изграждане на цялостна електроинсталация. 

  • изграждане на допълнителни точки.

  • преустройство на съществуваща електрическа мрежа. 

  • преустройство или замяна на електро табла.

  • добавяне на електро защита тип  “дефектнотокова” за безопастността на вас и вашите деца.

  • установяване и отстраняване на неизправности в електроинсталацията.

  • подмяна на ключове и контакти.

  • монтаж на всякакъв вид осветление.

  • ще ви консултираме къде и какво осветление ще е най-добро за вашите нужди

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН И ВАЙБЪР!!!

Цени

 

Ценa лв.

Мярка

Монтаж на ключове за вградена електроинсталация до 20бр

7

брой

Монтаж на ключове за вградена електроинсталация над 20бр

5

брой

Монтаж на контакти за вградена електроинсталация до 20бр

7,5

брой

Монтаж на контакти за вградена електроинсталация над 20бр

5,5

брой

Монтаж на ключове за външна електроинсталация до 20бр

8

брой

Монтаж на ключове за външна електроинсталация над 20бр

6

брой

Монтаж на контакти за външна електроинсталация до 20бр

8,5

брой

Монтаж на контакти за външна електроинсталация до 20бр

6,5

брой

Монтаж на девиаторен ключ

10

брой

Монтаж на трифазен ел. контакт

9,5

брой

Монтаж на електрическо бойлерно табло

40

брой

Монтаж на плафониера

22

брой

Монтаж на осветително тяло тип луна

13

брой

Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло тип луна

15

брой

Монтаж на евакуационно осветление “EXIT”

20

брой

Монтаж на осветително тяло на растерен таван

22,8

брой

Монтаж на осветително тяло на стена или таван

31,4

брой

Монтаж на обемисто или сложно осветително тяло на стена или таван

По договаряне

 

Монтаж на осветително тяло на обтяжки

49

брой

Монтаж на прожектор до 600W

35

брой

Монтаж на фотоклетка

35

брой

Монтаж на електрическа кутия конзолна

5

брой

Свързване на елeктрическа разклонителна кутия

17

брой

Монтаж на предпазители в табло

15,2

брой

Монтаж на дефектнотокова защита в табло

30

брой

Монтаж на електромер трифазен

120

брой

Монтаж на електромер еднофазен

60

брой

Монтаж на стълбищен автомат

50

брой

Монтаж на апартаментно табло до 12 предпазителя

35

брой

Направа на отвор за ел. табло в тухла

35

брой

Направа на отвор за ел. табло в бетон

70

брой

Полагане на проводник по тухлена (бетонена) стена

2 до 3

метър

Полагане на проводник по таван

3 до 5

метър

Изтегляне на проводник в монтирани гофрирани тръби

1 до 5

метър

Монтаж на кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм

6

метър

Монтаж на ключове, контакти в кабелни канали

10

брой

Изкопаване на канал за полагана на кабел в тухлена стена

5

метър

Изкопаване на канал за полагана на кабел в бетоненена стена и таван.

13

метър

Монтаж и свързване на домакински ел уреди

40

брой

Установяване на кражба на ел енергия.

от70

 

Монтаж на бойлер

50-80

брой

Авариен ремонт на ел инсталация. Реакция до 3ч

от 80

 

Ще изготвим индивидуална оферта за всичко, от което имате нужда!